Büyükelçinin Mesajı

T.C. Panama Büyükelçiliğinin internet sitesine hoş geldiniz.

Türkiye’nin Panama nezdindeki Büyükelçisi olarak 15 Kasım 2016 tarihinde görevime başlamış bulunuyorum. Panama’da ülkemizitemsil etmekten onur duyuyorum.

Ülkemizin izlediği çok boyutlu dış politika ve bu kapsamdaOrta ve Latin Amerika’ya açılım politikası çerçevesinde, Panama BüyükelçiliğimizMart 2014 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Panama sahip olduğu stratejik konum, istikrarlı ekonomik yapısı ve son yıllarda sürekli büyüyen ekonomisi ileOrta Amerika’nın önemli bir merkezi konumundadır. Türkiye tüm bu özelliklerini gözönüne alarak,Panama ile ilişkilerini çok yönlü olarak çeşitlendirip, derinleştirmek arzusundadır.

Ülkelerimiz arasında mevcut coğrafi mesafeye rağmen, gerek ekonomi işbirliği, gerek eğitim, kültür ve bilim-teknoloji alanlarında önemli işbirliği imkanları bulunduğuna inanıyorum. Büyükelçilik olarak, iki ülke arasında her alanda mevcut işbirliğinin daha da geliştirilerek ilerletilmesi yönünde çaba göstermekteyiz.

THY’nin Mayıs 2016’da Panama’dan İstanbul’a doğrudan uçuş başlatması ilişkilerimizin güçlendirilmesi yönünde önemli bir adımı teşkil etmiştir.

“E-konsolosluk” sayfasından gerekli tüm konsolosluk işlemleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Hepinize en içten selamlarımı sunuyorum.

Deniz ÖZMEN

Büyükelçi