Büyükelçinin Özgeçmişi

Büyükelçi Deniz ÖZMEN 29.07.1955 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Evli ve bir çocukludur. Ankara Üniversitesi (AÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1976 yılında mezun olmuş, aynı Bölümden 1979 yılında yüksek lisans diplomasını almıştır. Büyükelçi Özmen,1992 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uluslararası İlişkiler alanında Doktorasını tamamlamıştır. Büyükelçi Özmen’inT.C. Dışişleri Bakanlığı’nda bulunduğu başlıca görevler aşağıda yer almaktadır.

30.10.1997-15.10.2001 Melbourne Başkonsolosluğu, Başkonsolos

31.12.2005-15.10.2009 Seul Büyükelçiliği, Büyükelçi

15.10.2009-15.06.2011Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü, Genel Müdür

15.06.2011-15.11.2016 Teftiş Kurulu Başkanlığı, Müfettiş

15.11.2016 -Panama Büyükelçiliği, Büyükelçi