Türkiye Cumhuriyeti

Panama Büyükelçiliği

Büyükelçinin Özgeçmişi

Büyükelçi Deniz ÖZMEN 29.07.1955 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Evli ve bir çocukludur. Ankara Üniversitesi (AÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1976 yılında mezun olmuş, aynı Bölümden 1979 yılında yüksek lisans diplomasını almıştır. Büyükelçi Özmen,  1992 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uluslararası İlişkiler alanında Doktorasını tamamlamıştır. Büyükelçi Özmen’in  T.C. Dışişleri Bakanlığı’nda bulunduğu başlıca görevler aşağıda yer almaktadır.

30.10.1997-15.10.2001                   Melbourne Başkonsolosluğu, Başkonsolos

31.12.2005-15.10.2009                   Seul Büyükelçiliği, Büyükelçi

15.10.2009-15.06.2011                   Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü, Genel Müdür

15.06.2011-15.11.2016                   Teftiş Kurulu Başkanlığı, Müfettiş

15.11.2016 -                                    Panama Büyükelçiliği, Büyükelçi